Fushat e kompetencës

Ne kemi krijuar një gamë të njohur të produkteve të ndërtimit të sistemeve për shumë fusha të aplikimit - produkte ngjitëse dhe izoluese për pllaka, dritare, fasada, çati dhe dysheme deri tek teknologjitë e instalimit. Pavarësisht nëse jeni instalues i tjegullave, tavaneve, dyshemeve, fasadave apo specialist i çatisë, në të gjitha rastet mund të mbështeteni në lehtësinë e përdorimit dhe performancën e shkëlqyer që këto produkte ofrojnë.

Shumë detyra në kantierin e ndërtimit nuk mund të përmbushen me produkte të vetëm. Për këtë arsye, Ceresit ndërton në sisteme produktesh gjithëpërfshirëse, përbërësit e të cilëve përputhen në mënyrë të përkryer me sistemet e tjegullave deri në sistemet e izolimit të fasadave. Të gjitha sistemet e ofruara nga Ceresit paraqesin siguri të lartë, punëueshmëri të lehtë, kursim kohe dhe kostoje për përdoruesin e produktit.