QËNDRUESHMËRIA

Angazhimi për udhëheqje në qëndrueshmëri është vlera kryesore e korporatës. Si udhëheqës ne synojmë të jemi të parët për zgjidhje të reja për zhvillim të qëndrueshëm duke vazhduar të ndërtojmë biznesin tonë me përgjegjësi dhe të rrisim suksesin tonë. Kjo ambicie përfshin të gjitha aktivitetet e ndërmarrjes sonë - përgjatë gjithë zinxhirit të vlerës, dhe është baza mbi të cilën kemi hartuar strategjinë tonë për vitin 2030: Ne dëshirojmë të arrijmë më shumë dhe trefishimin e efikasiteti tonë në 20 vitet e ardhshme. Në funksion të kërkesës gjithmonë në rritje për burimet natyrore, duhet të përmirësohemi. Për të ecur para duhet të përqëndrohemi në përfshirjen e punonjësve tanë në aktivitetet tona të qëndrueshmërisë, bashkëpunimit tonë me partnerët përgjatë zinxhirit të vlerës pozitive, përmirësimin e vlerësimit, drejtimit dhe komunikimit.