Ekspertizë teknike

Puna kërkimore zhvillimi i gjerë i Henkel gjeneron një fluks të vazhdueshëm të produktesh inovative bazuar në teknologji të reja. Për t'ju furnizuar me këtë përsosmëri në mënyrën më të mirë të mundshme, ekipet e menaxhimit të projektit ofrojnë mbështetje nga faza e projektimit deri në zbatimin përfundimtar të projektit. Për shkak se njohja e produkteve tona është një çelës kryesor për suksesin në vend, ne ofrojmë kurse për transferimin e njohurive në Qendrat tona të Trajnimit në të gjithë botën. Forca e Henkel janë njohuritë. Ne do të donim ta bënim atë forcën tuaj gjithashtu.