PARKET

Për të siguruar vendosjen e besueshme të shtresave të dyshemesë, Ceresit ofron produkte me cilësi të lartë të tilla si shtresa para ngjitjes, ngjitës, material për rrafshim, mbushje, si dhe për riparim.

Produkte shtesë për dysheme