CN 69 Material vetë-nivelues për nivelimin e dyshemesë i pasuruar me fibra

Karakteristikat dhe Përfitimet

Material nivelues vetlëmues për shtresa nga 2 deri në 10 mm

Vetitë

  • Siguron një sipërfaqe të lëmuar
  • Pa tkurrje
  • Pa plasaritje
  • I përshtatshëm për aplikim mekanik
  • I përshtatshëm për aplikim në dyshemetë me ngrohje
  • Vetëm për sipërfaqe të thata, të brendshme

Lexo më shumë

Për nivelimin e sipërfaqeve me bazë betoni. Ajo duhet të aplikohet në shtresa deri në 10 mm për të arritur një sipërfaqe të rrafshët para vendosjes së dyshemeve të laminuara, tapete PVC, linoleum ose pllaka.

Hap pas Hapi

Bazamenti duhet të jetë i pastër, pa plasaritje, i thatë, pa substanca që mund të dëmtojnë ngjitjen dhe duhet të jenë në përputhje me standardet lokale.

Përzieni CN 69 me ujë (sasia: shiko të dhënat teknike). Përdorni përzierës elektrik me përafërsisht. 600 rpm derisa përzierja të jetë plotësisht homogjene.

Derdhni perzierjen e niveluesit në dysheme dhe përhapeni atë me fshesë, mistri ose sfurk.

Më pas përdorni një rul për të lëshuar ajërin e bllokuar. Nëse përzieni në tufa, aplikoni tufat menjëherë të lagura.