NIVEL DX FAST

Karakteristikat dhe Përfitimet

Masë universale vetëniveluese 0,5 – 10 mm

Vetitë

  • Punueshmëri e shkëlqyeshme dhe sipërfaqe tepër e lëmuar
  • I përshtatshëm për ngrohje nën dysheme
  • Fortësi e lartë dhe tkurrje e ulët
  • I përshtatshëm për aplikim nën mbulesa druri të dyshemesë
  • Mundësia për të ecur pas 2 orësh

Lexo më shumë

Komponim vetënivelues për shtresat rrafshuese 0,5 - 10 mm për përdorim të brendshëm. Për aplikim para vendosjes së mbulesave të dyshemesë prej druri (parket, panele të laminuara me ngjitje, mozaik) dhe mbulesa të tjera dyshemeje (tapë, PVC, tapet, rrëshirë, pllaka qeramike).

Dokumentet dhe Shkarkime

Hap pas Hapi

Përgatitja e sipërfaqes

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, pa plasaritje, të thata dhe pa materiale që dëmtojnë ngjitjen dhe duhet të jenë në përputhje me standardet lokale.

Para aplikimit, përgatitni sipërfaqen me astarët e rekomanduar Ceresit R 777 ose Ceresit R 766.

Përzierja

Për të përgatitur një qese me 25 Kg (55.12 lb.), duhet 6 L (1.59 gal) ujë. Përzieni dhe derdhni pak nga pak një qese të Ceresit DX në enë. Përdorni një përzierës me shpejtësi afërsisht 650 rpm, e pajisur me kokën e përshtatshme. Përziejini për 2 minuta, pastroni anët e enës dhe pjesën e poshtme, përzieni për 2 minuta të tjerë derisa të merrni një përzierje të homogjene.

Aplikimi

Derdhni menjëherë përzierjen e vetë-niveluse sipas zoname të paracaktuara në përputhje me trashësinë e llogaritur.

Shpërndani përzierjen me mistri dhe mbani njëtrajtshmëri. Mbi shtresën e vetë-niveluese, rrotulloni vazhdimisht një cilindër të dhëmbëzuar, kjo ndihmon me shpërndarjen e produktit. Lëreni të thahet për 4-6 orë që të jetë gati për ecje, dhe 24 orë të jetë në gjendje të aplikoni shtresa të tjera.

Shënim. Kalimi i cilindrit duhet të bëhet në një kohë maksimale prej 20 minutash pas aplikimit të Ceresit DM, pasi produkti fillon të thahet dhe humbet vetitë e vetë-niveluese.