CR 166 Fleksibël

Karakteristikat dhe Përfitimet

Material me 2-përbërës fleksibël për izolimin e çarjeve, hidroizolimin e ndërtesave dhe përbërsve strukturorë.

Vetitë

  • Mbushje e gropave deri në 1 mm
  • Fleksibël
  • Rezistent ndaj ngricës
  • Mbron betonin
  • Sasia e kërkuar (në varësi të llojit të përdorimit):
  • Lagështi tokësore 3.5 kg / m2
  • Ujë nën presion 4.3 kg / m2

Lexo më shumë

Ceresit CR 166 është projektuar për hidroizolimin e bazamenteve minerale. Mund të përdoret për hidroizolimin e jashtëëm dhe të brendshëm për sipërfaqe të deformueshme dhe padeformueshme. Mund të aplikohet në tarraca, ballkone, në dhoma me lagështi, ndërtime nëntokësore, impiante për trajtimin e ujërave të zeza etj. Mund të përdoret gjithashtu për izolimin e brendshëm të pishinave dhe rezervuarëve të ujit (rezervuarët e ujit të pijshëm) me një thellësi deri në 50 m. CR 166 i reziston presionit negativ të ujit dhe fleksibiliteti i tij lejon mbushjen e çarjeve deri në gjerësi 1 mm. Veshja largon karbonizimin dhe përdoret si një shtresë anti-korrozive duke mbrojtur betonin nga agjentët atmosferikë. Testuar në Institutin Polak të Inxhinierisë së Ndërtimit

Hap pas Hapi

Përgatitja e bazamentit

CR 166 ngjitet në sipërfaqe mbajtëse, të ngurta dhe të pastra, pa asnjë material që zvogëlon ngjitjen (siç janë yndyrat, bitumi, pluhuri), përkatësisht: - betoni (mbi 28 ditë i vjetër), - grafiato (mbi 28 ditë të vjetra), tulla me llaç (mbi 28 ditë të vjetra). Sipërfaqet duhet të jenë të lëmuara, përthitëse dhe poroze. Papastërtitë, shtresat ekzistuese, mbulesat e mëparshme të bojrave, suvatimet, çimentot, gëlqeret, dhe materialet që pengojnë ngjitjen duhet të hiqen me kujdes. Rekomandohet përgatitja e bazës me ujë me presion të lartë ose me rërë me presion. Çarjet me gjerësi më shumë se 0.5 mm duhet të zgjerohen dhe të mbushen me Ceresit CX 5. Sipërfaqet e pabarabarta gjithashtu duhet të rrafshohen. Skajet e mprehta (panelet formues të betonit) duhet të rrafshohen. Skajet duhet të mbushen, ndërsa cepat duhet të rrumbullakosen (me CX 5 të përzier me rërë) dhe rreze të paktën 4 cm. CR 166 kërkon lagjen e sipërfaqeve para aplikimit (pa formimin e pellgjeve).

Aplikacion

Trashësia e materialit përshtatet në varësi të aplikimit: aplikimi me furçë: hidhni përbërësin B (të lëngët) në një enë, shtoni 2 litra ujë dhe përzieni me përzierës elektrik të ngadaltë, ndërsa shtoni përbërësin A (pluhur). Aplikimi me mistri: hidhni përbërësin B (të lëngshëm) në një enë dhe përzieni me një përzierës elektrik të ngadaltë ndërsa shtoni përbërësin e pluhurit (A). Përzierja duhet të përzihet derisa të jetë plotësisht pa kokrriza. Lini CR 166 të thahet për afërsisht 5 minuta dhe më pas përziejeni përsëri përzierjen. Baza duhet të jetë e lagësht. Shtresa e parë CR 166 duhet të aplikohet me furçë. Shtresat pasuese mund të aplikohen nga një furçë ose mistri. Sipërfaqja duhet të mbrohet nga tharja shumë e shpejtë dhe nga ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell. Nëse aplikimi i shtresës së dytë bëhet gjithashtu me furçë, duhet të bëhet në mënyrë të tërthortë me shtresën e parë. Zakonisht, shtresat e reja aplikohen çdo 3 orë. Mjetet dhe mbetjet e freskëta mund të shpëlahen me ujë, por pas ngurtësimit hiqen vetëm mekanikisht. Nëse CR 166 përdoret për të mbrojtur betonin kundër karbonizimit, atëherë është e nevojshme të aplikoni një shtresë të paktën 50 cm përtej zonës në rrezik të karbonizimit. Zgjerimi si dhe cepat që nuk mund të rrumbullakohen lehtësisht në rreze prej 4 cm, duhet të vulosen me ngjitë Ceresit CL 152 ose izoluesit e cepave Ceresit CL 56/57. Këto materiale izoluese vendosen midis shtresave individuale të CR 166. Kalimet e tubave duhet të mbulohen me Ceresit CL 53. Sipërfaqja është gati për shkelje pas vetëm 3 ditësh. Sidoqoftë, edhe pas tharjes së plotë, veshja nuk duhet të ekspozohet ndaj ngarkesave të rënda.