UltraPox Color CE 79

Karakteristikat dhe Përfitimet

Bojak epoksi me 2 përbërës, e ngjyrosur dhe rezistent ndaj kimikateve

Vetitë

  • Aplikim i lehtë
  • Hirdoizolues
  • Rezistent ndaj kimikateve
  • Trashesi 2-6 mm
  • Drinking water approved
  • I aprovuar për konstruksione uji të pijshëm

Lexo më shumë

UltraPox Color CE 79 është një bojak me bazë epoksi kimikisht rezistent për lidhjen e mbulesave si: pllaka, mozaik, qelq dhe gurë natyralë. CE 79 mund të aplikohet në zonat e ekspozuara ndaj substancave agresive, p.sh. në banjë terapeutike, qumështore, kuzhina industriale, pishina, laboratorë, banja e sauna. I përshtatshëm për përdorim të brenda dhe të jashtë, në zonat me ujë të pijshëm gjithmonë të lagura. Për të arritur lidhje dekorative, me ngjyrë, ju lutemi shtoni pigmentet CE 80 UltraPox Mix.

Hap pas Hapi

Përgatitja e bazamentit

CE 79 ngjit në sipërfaqet e pastra, të ngurta, mbajtëse të ngarkesës, në të thata e të lagështa, të cilat janë pa substanca që mund të zvogëlojnë ngjitjen. Zonat e paniveluara duhet të niveliohen (shiko produktet e dyshemesë të Ceresit).
Llaçi duhet të jetë tharë mjaftueshëm. Për të siguruar lidhje të përhershme me metalin, bazat duhet të jenë prej metali shkëlqyes ose të veshura me frenues korrozioni. Ju lutemi referojuni fletës së të dhënave teknike!

Përzierje speciale

CE 79 është një bojak me përbërës të lëngshëm. Shtoni përbërësin e lëngshëm (ngurtësuesin) në pastë dhe përdorni përzierës elektrik me shpejtësi të ulët, derisa përzierja të jetë plotësisht homogjene.
Për krijimin e efektit me ngjyra dekorative, shtoni pigmente ngjyrash CE 80 UltraPox Mix dhe përziejini deri sa të merrni një ngjyrë uniformë.

Aplikimi - Fiksimi i pllakave dhe gurëve

CE 79 aplikohet me mistri, në varësi të madhësisë së pllakave. Koha e punës, e cila është identike me kohën e korrigjimit, është afërsisht 90 minuta. Kur instaloni pllaka qeramike në zona me ngarkesë të lartë (p.sh. banja terapeutike), ju lutemi mbroni sipërfaqet sipas udhëzimeve të fletës të dhënave teknike dhënave.

Aplikimi - Mbushja e nyjeve

Para mbushjes, shtresa ngjitëse duhet të jetë tharë mjaftueshëm. Aplikoni CE 79 me epoksi në një lidhjet e pastra dhe të thata dhe sigurohuni që të jenë mbushur plotësisht. Më pas hiqni çdo material të tepërt duke lëvizur diagonalisht jashtëë larg sipërfaqes së pllakave duke përdorur spatulën.

Pastrimi

Para pastrimit, prisni derisa epoksi të ketë filluar të thahet. Përdorni një sfungjer dhe pak ujë për të hequr çdo material të mbetur në sipërfaqen e pllakave. Pastroni me lëvizje rrethore për ta hequr materialin e tepërt. Pas kësaj, pastroni mbetjet me një sfungjer dhe shumë pak ujë. Pastrimi përfundimtar lehtësohet duke shtuar CE 51 Epoclean në ujin e pastrimit.