Izolues CL 51 EXPRESS 1-K

Karakteristikat dhe Përfitimet

Shtresë izoluese me 1 përbërës për përdorim nën pllaka në zonat e brëndshme.

Vetitë

  • Admitted for use by the construction supervising authority A1
  • Hidroizolues
  • Tharje e shpejtë
  • Mbushje plasaritjesh
  • Për përdorim të brëndshëm
  • Për aplikimin në mure dhe dysheme

Lexo më shumë

CL 51 shtresa izoluese me 1 përbërës prodhon ngjitje pa ndalesa zona të lagështa (p.sh. në banjë private, tualete, kuzhina). Në rastin e konstruksioneve të dyshemeve, shtresa izoluese CL 51 aplikohet në shtresën e shpërndarjes së ngarkesës (betonit). Gjithashtu i përshtatshëm për t’u përdorur në bazamente me ngrohje qëndrore.

Hap pas Hapi

Përgatitja

Kontrolloni që bazamenti të jetë i thatë, i ngurtë, mbajtës ngarkese, i qëndrueshëm dhe i pastër, pa substanca që mund të shkaktojnë ndarje (p.sh. grimca të lirshme, pluhur, rrjedhje). Nëse është e nevojshme, përdorni CT 17, CT 19 ose CN 94. Referojuni Fletës së të Dhënave Teknike!

Aplikimi - shtresa e parë

CL 51 aplikohet i paholluar duke përdorur një rrotull, furça ose përhapës. Për të prodhuar një shtresë mbrojtëse ndaj ujit duhet të paktën 2 shtresa me një trashësi totale minimale prej 0,5 mm (kontrolloni rregulloret lokale për trashësinë minimale). Cepat duhet të izolohen me ngjitës CL 152 ose CL 82, për mure dhe pileta të dyshemesë përdorni Ceresit Wall and Ceresit Sealing Collars. Ngjitësi vendoset në shtresën e parë dhe duhet të mbulohet nga shtresa e dytë.

Aplikimi - shtresa e dytë

Pas 2 orësh, shtresa e dytë e CL 51 mund të aplikohet. Rreth 4 orë pas aplikimit të shtresës së dytë, sipërfaqja është e gatshme për t'u mbuluar me një ngjitës të çertifikuar, p.sh. CM 29 ose CM 17.