Izolues CL 50 SUPER EXPRESS 2-K

Karakteristikat dhe Përfitimet

Material alternativ për hidroizolim

Vetitë

  • Hidroizolues
  • I shpejtë dhe fleksibël
  • Miratimi teknik kombëtar për ekspozimin ndaj lagështirës A0, B
  • Mbushjer plasaritjesh
  • Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëëm
  • 2 përbërës

Lexo më shumë

Ngjitje alternative hidroizoluese për banjot, pishinat, tarracat, ballkonet etj në kombinim me produkte fleksibël hidroizolues, p.sh. CL 152, CL 82 - CL 87 për mbulesa nën pllaka qeramike.

Hap pas Hapi

Përgatitja dhe përzierja

Baza të jetë e thatë, e ngurtë, mbajtëse ngarkese, e qëndrueshëme dhe pa substanca që mund të shkaktojnë ndarje (p.sh. grimca të lirshme, pluhur, rrjedhje, papastërti). Nëse është e nevojshme, përdorni CT 17, CT 19 ose CN 94. CL 50 Super Express përbëhet nga 2 përbërës. Së pari derdhni lëngun e trashë në një kovë, pastaj shtoni pluhurin dhe përzieni me një përzierës që rrotullohet ngadalë derisa përzierja të jetë plotësisht pa gunga. Lëreni përzierjen të maturohet për 5 minuta, pastaj përzieni përsëri në mënyrë që të meret një material i punueshëm. Materiali bëhet i aplikueshëm me furçë duke shtuar përafërsisht. 2% ujë (0.2 litra në 10 kg).

Aplikimi - shtresa e parë

Përhapni CL 50 në mënyrë të uniforme në sipërfaqe me një furçë. Për të marrë një shtrese të papërshkueshme nga uji është e nevojshme të aplikoni dy shtresa me trashësi totale të prej të paktën 2.0 mm (kontrolloni rregulloret lokale për trashësinë minimale). Cepat duhet të izolohen duke përdorur ngjitësat CL 152 ose CL 82, për mure dhe pileta të dyshemesë përdorni Ceresit Wall and Ceresit Sealing Collars.

Aplikimi - shtresa e dytë

Pas gjysëm orenga aplikimi i shtresës së parë mund të aplikohet shtresa e dytë e CL 50 . Përafërsisht 1.5 orë pas aplikimit të shtresës së dytë, sipërfaqja është e gatshme për t'u mbuluar me një llaç ngjitës të çertifikuar, p.sh. CM 29 ose CM 17.