SHIRIT CL 152

Karakteristikat dhe Përfitimet

Ngjitës për sigurimin e izolimit në shtesa dhe pika bashkimi

Vetitë

  • Hidroizolues
  • Lidhje fleksible, e përhershme
  • Rezistent ndaj grisjes dhe vjetërimit
  • Për izolimin e këndeve
  • Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëëm
  • Gjerësia: 120 mm

Lexo më shumë

CL 152 ngjit shtesat, hyrjet në tuba, piketat e kullimit dhe cepat e dhomës dhe kombinohet me produkte hidorizolues fleksibël, p.sh. CL 50, CL 51, CL 71 dhe CL 72 për mbulesa nën pllaka qeramike.