Llaç ngjitës CM 12 «ELASTIC»

Karakteristikat dhe Përfitimet

Llaç i hollë për shtresa të trashësive të ndryshueshme nga 3 deri në 30 mm

Vetitë

  • Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëëm
  • Në bazamente rrafshe dhe të izoluara
  • Për përdorim në dysheme me ngrohje
  • Për pllaka balte e porcelani
  • Rezistente ndaj ujit dhe ngricave
  • Parametra të shkëlqyera të punës

Lexo më shumë

Llaçi ngjitës i Ceresit CM 12 është projektuar për e vendosjen pllakave qeramike dhe guri natyror, brenda dhe jashtëë. Llaçi i Ceresit CM 12 mund të përdoret në zonat e ekspozuara ndaj ujit dhe në dyshemetë me ngrohje qëndrore. Si një llaç me shtrat të mesëm, CM 12 mund të aplikohet për riparimin dhe nivelin e disniveleve deri në 8 mm para shtrimit të pllakave.

Hap pas Hapi

Përgatitja e bazamentit

CM 12 ngjit në bazat e pastra, të ngurta, mbajtëse ngarkese, të thatë apo me lagështi, të pastruara nga substanca që mund të zvogëlojnë ngjitjen. Zonat e paniveluara duhet të nivelohen (shiko produktet e dyshemesë dhe përfundimet e brendshme të Ceresit). Shtresat me forcë mbajtëse të pamjaftueshme duhet të hiqen. Veshjet e gipsit /anhidritit duhet të forcohen mekanikisht dhe të pastrohen nga pluhuri.
Para aplikimit të CM 12, kontrolloni lagështinë e mbetur në sipërfaqe. Bazat ujë thithëse duhet të trajtohen me astarët Ceresit.
Ju lutemi referojuni fletës së të dhënave teknike!

Përzierja

Derdhni përmbajtjen e paketimit në sasinë e matur të ujit të pastër dhe përzieni atë deri sa të merret një masë homogjene pa gunga. Është e nevojshme të prisni 5 minuta (koha e maturimit) dhe më pas përzieni edhe një herë. Nëse është e nevojshme, shtoni me kujdes ujë derisa të arrihet trashësia e dëshiruar.

Aplikimi

Ngjitësja duhet të aplikohet me një mistri. Për përdorim të brendshëm, mbulesa e llaçit (zona e kontaktit) në pjesën e poshtme të pllakës duhet të jetë së paktën 65%. Për përdorim të jashtëëm, kërkohet një mbulim minimal prej 90% (duhet të përdoret metoda e kombinuar e shtrimit, d.m.th. aplikoni shtresë një shtesë llaçit në pjesën e pasme të pllakave). Llaçi i tepërt i pangurtësuar mund të hiqet me ujë ndërsa materiali i ngurtësuar mund të hiqet vetëm mekanikisht.
Përdorni CM 12 vetëm në kushte të thata dhe në temperaturë prej +5 °C deri +30 °C.