Llaç ngjitës fleksibël CM 16 «Flex»

Karakteristikat dhe Përfitimet

Ngjitës fleksibël shtresëhollë për fiskimin e pllakave të mëdha në sipërfaqe kritike

Vetitë

  • Lehtë për tu aplikuar në ballkone dhe zona me lagështi të përhershme (shtëpiake + publike) të brendshme dhe të jashtëme
  • Për baza lehtësisht të deformueshme (veçanërisht në pllaka mbi pllaka, OSB)
  • Rezistent ndaj ngrohjes nën dysheme
  • Rekomandohet për pllaka balte, porcelani, guri natyror dhe pllaka izolimi

Lexo më shumë

CM 16 siguron një ngjitje fleksibël dhe ekuilibron forcat, prandaj është i përshtatshëm për t’u përdorur në dysheme me ngrohje, ballkone, veranda dhe fasada, posaçërisht në betonët e rinj (të paktën 3 muaj të vjetër).

Hap pas Hapi

Përgatitja e bazamentit

CM 16 Plus ngjit në të gjitha bazamentet e ngurta, mbajtës ngarkese, sipërfaqe të thatë dhe me lagështi të cilat janë të pastruara nga mbetjet që mund të zvogëlojnë ngjitjen. Zonat e paniveluara duhet të nivelohen (shiko produktet e dyshemesë Ceresit). Shtresat me forcë mbajtëse të pamjaftueshme duhet të hiqen. Veshjet e gipsit ose bojës duhet të forcohen mekanikisht dhe të pastrohen nga pluhuri.
Para se të aplikoni ngjitësin e pllakave CM 16, kontrolloni lagështinë e mbetur në sipërfaqe. Bazamentet thithëse duhet të trajtohen me astarët Ceresit. Ju lutemi referojuni fletës së të dhënave teknike!

Përzierja

Derdhni përmbajtjen e paketimit në sasinë e matur të ujit të pastër dhe përzieni atë deri sa të merret një masë homogjene pa gunga. Është e nevojshme të prisni 5 minuta (koha e maturimit) dhe më pas përzieni edhe një herë. Nëse është e nevojshme, shtoni me kujdes ujë derisa të arrihet trashësia e dëshiruar.

MËNYRA E PËRDORIMIT

Derdhni përmbajtjen e paketës në një enë me një sasi të matur saktësisht të ujit të pastër dhe të ftohtë dhe përzieni duke përdorur një  ikser derisa të merret një masë homogjene pa grimca. Lëreni për 5 minuta dhe më pas përzieni përsëri përzierjen. Aplikoni ngjitës me  jë mistri të përshtatshëm. Për përdorim të murit të brendshëm, mbulimi i sipërfaqes së kontaktit me ngjitës në pjesën e prapme të pllakës  bsorbuese duhet të jetë së paku 70%. Metoda e ngjitjes së kontaktit rekomandohet për dysheme dhe pllaka më të mëdha (pllaka me një skaj më të madh se 30 cm), si dhe për përdorim të jashtëm (një shtresë e hollë e ngjitësit mund të aplikohet shtesë në pjesën e prapme  ë pllakave, duke arritur kështu një sipërfaqe kontakti më të madhe se 95%). Instaloni vetëm pllaka gjatë periudhës së ngjitjes së hapur.  gjitësi i tepërt i freskët mund të hiqet me ujë. Materiali i ngurtësuar mund të hiqet vetëm mekanikisht.