CM 17 «Stop Dust» ngjitës fleksibël

Karakteristikat dhe Përfitimet

Formula inovative e ngjitësit CM 17 "Stop Dust" mundëson punën në një mjedis të pastër, të padëmshëm për shëndetin i cili zvogëlon sasinë e pluhurit gjatë derdhjes dhe përzierjes.

Vetitë

  • Më pak pluhur gjatë pëzierjes, aplikimit dhe transportit
  • Fuqi dhe fleksibilitet i lartë
  • Balancimi i deformimeve në ballkone, tarraca dhe dysheme
  • Për baza kritike (p.sh. pllaka mbi pllaka)
  • Për pllaka me format të madh (>1m), porcelani dhe guri natyror
  • Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëëm

Lexo më shumë

Ngjitësi fleksibël Ceresit CM 17 "Stop Dust" është dizenjuar për pllaka qeramike, çimento dhe guri (përveç mermerit) në baza të deformueshme. Karakteristikat e tij garantojnë një fleksibilitet dhe transmetimin e forcave midis pllakave dhe bazamentit. Prandaj, CM 17 "Stop Pluhuri" rekomandohet për vendosjen e pllakave në mure ndarëse të hollë, dysheme me ngrohje, disnivele, tarraca, ballkone, pishina dhe rezervuare teknologjike të ujit.

Hap pas Hapi

Përgatitja e bazamentit

CM 17 Plus ngjit në të gjitha bazamentet e ngurta, mbajtës ngarkese, sipërfaqe të thatë dhe me lagështi të cilat janë të pastruara nga mbetjet që mund të zvogëlojnë ngjitjen. Zonat e paniveluara duhet të nivelohen (shiko produktet e dyshemesë Ceresit). Shtresat me forcë mbajtëse të pamjaftueshme duhet të hiqen. Veshjet e gipsit ose bojës duhet të forcohen mekanikisht dhe të pastrohen nga pluhuri.
Para se të aplikoni ngjitësin e pllakave CM 17, kontrolloni lagështinë e mbetur në sipërfaqe. Bazamentet thithëse duhet të trajtohen me astarët Ceresit. Ju lutemi referojuni fletës së të dhënave teknike!

Përzierja

Derdhni përmbajtjen e paketimit në sasinë e matur të ujit të pastër dhe përzieni atë deri sa të merret një masë homogjene pa gunga. Është e nevojshme të prisni 5 minuta (koha e maturimit) dhe më pas përzieni edhe një herë. Nëse është e nevojshme, shtoni me kujdes ujë derisa të arrihet trashësia e dëshiruar.

Aplikimi

Ngjitësi duhet të aplikohet me një mistri, në varësi të madhësisë së pllakave. Për përdorim të brëndshëm, mbulesa e llaçit (zona e kontaktit) poshtë pllakës duhet të jetë së paktën 65%. Për përdorim të jashtëëm, kërkohet mbulim mbi 90% (duhet të përdoret metoda e kombinuar e shtrimit, d.m.th. aplikoni shtresë llaçi në pjesën e pasme të pllakave). Llaçi i tepërt i pangurtësuar mund të hiqet me ujë ndërsa materiali i ngurtësuar hiqet vetëm mekanikisht.
Përdorni CM 17 vetëm në kushte të thata dhe në temperaturë prej +5 °C deri +30 °C.