CM 11 PLUS «Comfort Gres» Ngjitës për pllaka

Karakteristikat dhe Përfitimet

Llaç I hollë me fuqi ngjitëse të madhe

Vetitë

  • Për përdorim të brendshëm, të jashtëëm ,dhoma me lagështi (zona shtëpiake)
  • Në bazamente jo uniforme
  • Përdorim i lehtë
  • Për përdorim në sipërfaqe të papërshkueshme nga uji
  • Për pllaka balte dhe guri

Lexo më shumë

Ceresit CM 11 PLUS është projektuar për vendosjen e pllakave qeramike, çimentoje dhe guri natyror, brenda dhe jashtëë. Falë një kombinimi të veçantë të mbushësve, llaçi i ri CM 11 PLUS është i lehtë për t’u përdorur, prandaj edhe puna bëhet më e shpejtë.

Hap pas Hapi

Përgatitja e bazamentit

CM 11 Plus ngjit bazat e pastra, të ngurta, mbajtës ngarkese, sipërfaqe të thatë dhe me lagështi, të cilat janë pa substanca që mund të zvogëlojnë ngjitjen. Zonat e paniveluara duhet të nivelohen (shiko produktet e dyshemesë dhe përfundimet e brendshme të Ceresit). Shtresat me forcë mbajtëse të pamjaftueshme duhet të hiqen. Veshjet e gipsit/anhidritit duhet të forcohen mekanikisht dhe të pastrohen nga pluhuri. Para aplikimit të ngjitësit të pllakave CM 11 Plus, kontrolloni lagështinë. Bazat ujë thithëse duhet të trajtohen me astarët Ceresit.
Ju lutemi referojuni fletës së të dhënave teknike!

Përzierja

Derdhni përmbajtjen e paketimit në sasinë e matur të ujit të pastër dhe përzieni atë deri sa të merret një masë homogjene pa gunga. Është e nevojshme të prisni 5 minuta (koha e maturimit) dhe më pas përzieni edhe një herë. Nëse është e nevojshme, shtoni me kujdes ujë derisa të arrihet trashësia e dëshiruar.

Aplikimi

Ngjitësja duhet të aplikohet me mistri. Për përdorim të brendshëm, mbulesa e llaçit (zona e kontaktit) në pjesën e poshtme të pllakës duhet të jetë së paktën 65%. Për përdorim të jashtëëm, kërkohet një mbulim minimal prej 90% (duhet të përdoret metoda e kombinuar e shtrimit, d.m.th. aplikoni një shtresë shtesë llaçi në pjesën e pasme të pllakave). Llaçi i tepërt i pangurtësuar mund të hiqet me ujë ndërsa materiali i ngurtësuar mund të hiqet vetëm mekanikisht.
Përdorni CM 11 Plus vetëm në kushte të thata dhe në temperaturë prej +5 °C deri +30 °C.