Izolimi termik

Sistemet termo izoluese Ceresit janë përshtatur për nevoja të ndryshme dhe optimizojnë konsumin e energjisë, zvogëlojnë depërtimin e zhurmës dhe lagështisë.