CT 83 Llaç ngjitës i fortë për panele EPS

Karakteristikat dhe Përfitimet

Për ngjitjen e paneleve (EPS) për izolimin termik të ndërtesave

Vetitë

  • ngjitje të fortë në sipërfaqe dhe panele EPS
  • parametra të mira të punës
  • rezistent ndaj kushteve të motit
  • mund të aplikohet me makineri

Lexo më shumë

Llaçi i Ceresit CT 83 aplikohet në panelet EPS brenda Ceresit ETICS  (Sisteme të përbëra të termoizolimit të jashtëm) me metodë me lagështi të lehtë Ceresit Ceretherm. Llaçi CT 83 përdoret për të aplikuar në objektet e ngritura rishtas, si dhe ndërtesat që do të rinovohen. Panelet duhet të përforcohen me kapëse mekanike., d.m.th. vidat e duhura. Llaçi i Ceresit CT 85 ose CT 87 duhet të përdoret për të aplikuar një shtresë përforcuese me fibër xhami në panelet EPS. Në rast të izolimit të mureve me panelet izolues mineral të fasadës, duhet të përdoret Ceresit CT 190, CT 180 ose CT 87.

Hap pas Hapi

Përgatitja e sipërfaqes

CT 83 ngjit me sipërfaqet e qëndrueshme, siç janë muret, grafiatot dhe çimentot pa yndyrna, bitum, pluhur dhe materiale që zvogëlojnë ngjitjen. Ngjitja në suva ekzistuese dhe bojrave duhet të kontrollohet përpara se të filloni aplikimin. Grafiato "boshe" duhet të hiqen. Materialet me thithje të lartë të ujit, p.sh. muret e bëra nga blloqe betoni të gazuar ose blloqe silikate duhet të përgatiten me Ceresit CT 17 dhe të lihen të thahen të paktën 4 orë. Para fiksimit të paneleve EPS, ngjitja e llaçit duhet të kontrollohet duke përdorur panele prove (10x10 cm) në sipërfaqen e përgatitur dhe t'i hiqni ato pas 2-3 ditësh.

Përgatitja e llaçit ngjitës

Llaçi duhet të aplikohet me përgjatë skajeve të panelit duke formuar një shirit të gjerë 3-4 cm të gjerë dhe disa pika me diametër përafërsisht 8 cm. Paneli duhet të fiksohet në mur me disa goditje të lehta. Nëse llaçi është aplikuar siç duhet, kur shtypet, mbulon minimumi 40% të sipërfaqes së panelit. Në rast të sipërfaqeve të lëmuara, llaçi duhet të aplikohet i valëzuar (10–12 mm larg). Panelet duhet të fiksohen fort njëra me tjetrën në një sipërfaqe për izolimib optimal.

Instalimi i paneleve izoluese

Paneli duhet të shtypet në mur me disa goditje të lehta. Nëse llaçi është aplikuar siç duhet, kur shtypet, mbulon minimumi 40% të sipërfaqes së panelit. CT 83 thahet pas 2 ditësh, çdo disnivel midis paneleve sheshohet me letër gërryese, panelet duhet të përforcohen me kapëse mekanike.