CT 84 Express PU-ngji

Karakteristikat dhe Përfitimet

Aplikohet në 0°C dhe lagështi të lartë -rekomandohet për në temperaturë të ulët kur koha e tharjes së ngjitësve të çimentos është shumë e gjatë

Vetitë

  • Rendimenti: 10 m² - 100% më shumë se ngjitësit tradicionale të çimentos; 15% forcë ngjitëse më e lartë se ngjitësit tradicional të çimentos
  • Fiksimi pas 2 orësh - përshpejtimi i punës së termoizolimit. Në rast të aplikimit të CT 84 dhe Ceresit Ceretherm Express, puna mund të zgjasë 5 ditë më pak
  • E përkryer për sistemin “nga ngrohja në ngrohje” - 1 m² panele polistireni të fiksuar me ngjitës CT 84 100 g, në vend të 5 kg çimento
  • Karakteristikat e izolimit termik - CT 84, ndryshe nga ngjitësit tradicional, ka veti termoizoluese të ngjashme me polistirenin ose leshin e xhamit
  • Homogjenitet i lartë falë topit metalik që mbron nga flluskat e ajrit tepër të mëdha

Lexo më shumë

Ceresit CT 84 përdoret për fiksimin e paneleve të polistirenit të zgjeruar në sistemet komplekse Ceresit Ceretherm për izolim termik për muret jashtëme të ndërtesave (ETICS). Përafërsisht 2 orë pas aplikimit, panelet e polistirenit mund të zmusohen, fiksohen dhe atëherë shtresa e përforcuese mund të aplikohet duke përdorur Ceresit CT 85, CT 87. Ngjitësja PU CT 84 përdoret gjithashtu për fiksimin e materialeve të tilla si EPS dhe XPS polistireni për sipërfaqe të tilla si druri, panelet OSB, qelqi, bitumet, tulla qeramike, betoni, pllaka të veshura dhe të galvanizuara, beton i thatë dhe lagur, për fiksimin paneleve të polistirenit të zgjeruar në kushte të temperaturave normale dhe të ulëta , gjithashtu në sistemet termike.

Hap pas Hapi

Përgatitja e ngjitësit PU

Tundni kanaçen fort për disa sekonda, hiqni kapakun e valvulës dhe vidhosni pistoletën duke mbajtur me valvulën lart. Kujdes! Valvula e pistoletës duhet të jetë e siguruar. Pas vidhosjes së kanaçes, valvula mund të hapet dhe ngjitësi mund të lëshohet me shtypjen e butonit. Para se të vendosjes së EPS, fiksoni shiritat fillestar. CT 84 duhet të aplikohet me pistoletën të mbajtur me kanaçe lart, me distancë midis pistoletës dhe dërrasës për të mundësuar aplikimin e saktë të ngjitësit

Aplikimi i ngjitësit PU

Në rast të fiksimit të paneleve izoluese në sistemin termoizolues shtesë të CT 84, aplikimi duhet të bëhet në perimetrin e tabelës, në distancë prej rreth 2 cm nga buzët dhe një shirit në qendrën e panelit, paralel me anët më të gjata. Kur ngjitni panelet izoluese për termoizolimin e themelit, aplikoni CT 84 në 5 shirita vertikalë paralel me anët e shkurtra të tabelës, në distancë prej rreth 2 cm nga buza.

Fiksimi i paneleve izolues

Menjëherë shtypni panelin në mur dhe ushtroni presion. Zmusimi e sipërfaqes të paneleve EPS mund të rregullohet brenda 20 minutave nga fiksimi i tyre.