CT 174 Grafiato Silikon Silikati, e lëmuar, kokrriza 1.0 mm

Karakteristikat dhe Përfitimet

Grafiato e hollë dekorative për aplikim me makineri

Vetitë

  • Aplikim i shpejtë për makineri
  • Konsum i ulët afërsisht 1,5 kg / m2
  • E përkryer për objektet e mëdha dhe të vogla
  • Rezistent ndaj dëmtimit
  • Rezistent ndaj kushteve të motit
  • Stabilitet i lartë i ngjyrave të natyrës

Lexo më shumë

Ceresit CT 174 MACHINE është një grafiato vetëm për aplikim me makineri, e cila kombinon grafiaton silikati dhe silikoni.Është i përshkueshëm nga avulli, nuk përthith dhe është rezistent ndaj papastërtive. Produkti përdoret për të bërë grafiato e hollë mbi sipërfaqet e betonit, grafiato tradicionale, bazamente gipsi, karton gipsi, etj. Rekomandojmë aplikimin e grafiatos CT 174 si fasadë brenda Ceresit ETICS  me aplikimin e bordeve EPS. Falë aplikimit të grafiatos me anë të makinerisë, puna përfundon në një kohë më të shkurtër kur krahasohet me teknikën manuale. Për aplikacione të dedikuara ETICS dhe objekte më të mëdha ju rekomandojmë të përdorni SPG Baumaschinen PG 20 spërkatur me makinë të ose Wagner PC 830 agregat grafiatoje. Kur aplikoni në objekte më të vogla (mure deri në 100m2), këshillohet të përdorni spërkatës me kompresor ajri. Për shkak të avantazheve të produktit aplikimi me makineri rekomandohet veçanërisht për përfundimin e objekte të mëdha p.sh. ndërtesa banimi komerciale ose shtepiake.

Hap pas Hapi

1. MBROJTJA E DYERVE DHE DRITAREVE

Dyert dhe  dritaret duhet të mbulohen. Pozicioni i ngjitësit përgjatë bazamentit do të përcaktojë vijën limit të grafiatos, kështu që aplikoni ngjitësin në vijë të drejtë.

2. PËRGATITJA

Përgatitja e bazamentit duke përdorur astar - rekomandohet përdorimi I bojës CT 16 me ngjyrë të ngjashme me grafiaton. Ajo mund të aplikohet kur astari është tharë plotësisht.

3. PRERGATITJA E MAKINERISË

Nëse përdorni makineri spërkatëse SPG PG 20 ose pajisje të ngjashme, mblidhni të gjitha pjesët sipas rekomandimit.

4. MBUSHJA E MAKINERISË

Derdhni pak bojë astar në depozitë dhe pompojeni. Kjo më vonë do të sigurojë një rrjedhë të lehtë të grafiatos. Përzieni grafiaton CT 174 dhe derdhni atë në depozitë.

5. PROVA E SPËRKATJES

Spërkatni një pllakë (p.sh. karton gipsi) për të kontrolluar presionin, madhësinë dhe shpejtësinë e spërkatjes.

6. APLIKIMI I GRAFIATOS

Vendoseni grykën 40-60 cm larg murit dhe spërkatni sipërfaqen me lëvizje të rrumbullakëta

7. PASTRIMI

Pas spërkatjes, çmontoni të pajisjen dhe pastroni pjesët.

8. THARJA

Për punime të mëtejshme, prisni derisa grafiato të thahet plotësisht. Koha e tharjes së grafiatos varet nga kushtet e mjedisit.