CT 64 Grafiato Akrilike, me gërvishtje me kokriza 2.0 mm

Karakteristikat dhe Përfitimet

Grafiato e hollë dekorative për brënda dhe jashtë

Vetitë

  • Rezistent ndaj motit
  • Përthithje e ulët dhe elasticitet i lartë
  • Rezistent ndaj dëmtimit
  • I përshkueshëm nga avulli
  • Formula BioProtect - rezistente ndaj kërpudhave, algave dhe mykut
  • Stabiliteti i ngjyrës
  • Në dispozicion në paleta të plotë të Ceresit Colours of Nature®

Lexo më shumë

Ceresit CT 64 përdoret për të bërë suva të hollë në sipërfaqet e betonit, suva tradicionale, substrate gipsi dhe kartona gipsi, etj.

Rekomandojmë aplikimin e suvasë CT 64 si fasadë brenda Ceresit Ceretherm ETICS (Sisteme të përbëra të termoizolimit të jashtëm) me aplikimin e bordeve EPS (Panele poliesterine të shpërhapura).

Në rast se ka ngjyra të errëta të forta, aplikimi i materialit duhet të kufizohet në zona të vogla, p.sh. detaje arkitekturore. Suva CT 64 është e mbrojtur nga, kërpudhat, myku dhe algat.

Hap pas Hapi

E gjithë përmbajtja e enës duhet të përzihet me kujdes. Nëse shfaqet nevoja, është e mundur të holloni produktit për kushtet e kërkuara të aplikimit duke shtuar një sasi të vogël uji. Nuk mund të përdoren mejte të ndryshkura.

CT 64 duhet të aplikohet në mënyrë uniforme sipas trashësisë së grimcës së zgjedhur duke përdorur aplikues çeliku të mbajtur në një kënd.

Pas kësaj, duhet të punohet me pllakë plastike të lëvizshme me lëvizje rrotulluese për të marrë një sipërfaqe homogjene. Mos spërkatni me ujë! Puna duhet të bëhet në një pa pushime, duke mbajtur të njëjtën trashësi të produktit. Nëse ka nevojë për të ndaluar punën, shiriti vetë-ngjitës duhet të aplikohet përgjatë sipërfaqes së përfunduar. Pastaj duhet të hiqet shiriti i cili heq një pjesë të grafiatos dhe bën të mundur rifillimin e punës. Pas një pushimi, aplikimi duhet të vazhdohet nga vendi shiritit (suvaja e aplikuar më parë mund të mbrohet me shirit vetë-ngjitës).