#NDËRTOJMËSËBASHKU
TË ARDHME
TË QËNDRUESHME

SFIDAT E QËNDRUESHMËRISË

NGROHJA GLOBALE

 • Me trendet aktuale, mund të presim një rritje të temperaturës prej +3,5 deri në +4,5 ° C deri në vitin 2100, që është larg nga qëllimi prej  1,5 ° C i vendosur në Paris.*
 • Rritja mbi 2 ° C do të thotë një ndikim 2-3 herë më të keq (përmbytje, zjarr, stuhi, thatësirë...) nga 1,5 ° C.


* Organizata Botërore e Meteorologjisë e OKB-së.

 

MBETJET PLASTIKE

 • Deri në vitin 2050 në oqeane do të ketë më shumë plastikë sesa peshq. *
 • Më shumë se 8 milionë tonë plastikë hidhen në oqean çdo vit.
 • 83% e ujit të ekzaminuar nga rubineti ka përmbajtje të mikroplastikës.**

*Fondacioni Elen Makartur


** Gardian, fibrat plastike gjinden në ujin e rubinetit në të gjithë botën, siç zbulon hulumtimi

SHTËPITË PËR TË VARFËRIT

 • Ekspozimi i dëmshëm ndaj kimikateve shkakton të paktën 4,9 milionë vdekje çdo vit.
 • Në nivelin global, 1.6 miliardë njerëz nuk jetojnë në kushtet normale të strehimit. **
 • OKB vlerëson se 40% e popullsisë së botës do të ketë mungesë të strehimit të përshtatshëm deri në vitin 2030.**

* OBSH

** Kombet e Bashkuara

INDUSTRIA E NDËRTIMIT:

Çelësi për një ardhme të qëndrueshme

 • Ndërtimi vazhdon  çdo ditë dhe qytetet tona po rriten. Numri i ndërtesave do të dyfishohet deri në vitin 2050.
 • Në nivelin global, mjediset e ndërtuara përbëjnë pothuajse 40% të emetimeve totale të CO2
 • Ndërtesat do të luajnë një rol kyç në luftimin e ndryshimeve klimatike.

*Raporti mbi statusin global të ndërtesave dhe ndërtimtarisë për vitin 2019, Lidhja globale për ndërtesat dhe ndërtimtarinë, OKB

REDUKTIMI I CO2

 • Bëhuni pozitiv në aspektin klimatik deri në vitin 2040
 • Reduktoni gjumët e karbonit të lëndëve tona të para
 • Inkurajoni pronarët e shtëpive në mënyrë që të reduktojnë emetimin e CO2.

EKONOMIA QARKULLUESE

 • Bëni të riciklueshëm ambalazhin tonë ose përdoreni atë përsëri
 • Maksimizoni përmbajtjen e plastikës së ricikluar në ambalazhin tonë


 

SHTËPI TË SIGURTA

 • Mundësoni shtëpinë e sigurt për familjet në nevojë.
 • Zhvilloni produktet me emetime shumë të ulëta
 • Reduktoni substancat e dëmshme  

PYETJET MË TË SHPESHTA - Qëndrueshmëria