BODRUME DHE BETON

Hidroizolimi i bodrumeve dhe betonit është një fushë e rëndësishme në ruajtjen e strukturës së ndërtesave në të cilat kompozimet Ceresit ofrojnë membrana të lëngshme bitumi me performancë të lartë për përbërje të veçanta të lëngshme ose çimentoje. Në rastin e bitumit, përparësia kryesore e membranave vetëngjitëse është trashësia uniforme e shtresës dhe efekti i menjëhershëm i papërshkueshëm nga uji. Membrana shumë fleksibël vetëngjitëse  mbron të gjitha bazamentet.