HIDROIZOLIMI NËN PLLAKA

Hidroizolimi nën pllaka kërkon një sistem të veçantë për hidroizolimin dhe vendosjen e pllakave në hapësira me lagështi, ballkone, tarraca. Ceresit ofron zgjidhjet e duhura për të gjitha problemet individuale duke ofruar teknologji të ndryshme.

Brenda sistemit të integruar të pllakave, mund të gjeni më shumë informacion mbi hidroizolimin nën pllaka.