BANJO DHE KUZHINA

Është e vështirë të imagjinohen banjo moderne, dush kabina apo kuzhina pa pllaka qeramike me dizajn mahnitës dhe karakteristika të shkëlqyera. Pllakat qeramike përdoren shpesh në zona që janë subjekt i lagështisë së lartë, kimikateve dhe konsumit. Dyshemetë dhe muret e shtruara me pllaka qeramike pritet të ofrojnë bukuri të qëndrueshme dhe një periudhë të gjatë përdorimi. Prandaj, planifikimi i gjërave si shtresa themelore, hidroizolimi, zgjedhja e ngjitësit të duhur, fuga dhe silikoni janë hapa të rëndësishëm.

HAP PAS HAPI

HAPI 1: PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Kontrollimi dhe përgatitja e nënshtresës është thelbësore për të shmangur ankesat dhe për të garantuar jetë të gjatë shërbimi. Nënshtresa duhet të plotësojë disa kushte: të jetë mbajtëse, e thatë, uniforme dhe pa gjurmë pluhuri, shtresa të vjetra dhe depozitime yndyrore.

HAPI 2: HIDROIZOLIMI

Do të ishte gabim të supozohej se një sipërfaqe muri ose dyshemeje e mbuluar me pllaka qeramike është plotësisht e papërshkueshme nga uji. Lidhjet midis pllakave lejojnë që lagështia dhe uji të depërtojnë në nënshtresë, duke shkaktuar dëmtime afatgjatë. Disa sipërfaqe janë të ekspozuara drejtpërdrejt në kontakt me ujin. Kjo përfshin muret dhe dyshemetë e kabinave të dushit dhe rrethinën e tyre, si dhe zonat përreth vaskave dhe lavamanëve. Këto zona duhet të mbrohen duke përdorur shtresa të veçanta hidroizoluese nën pllaka qeramike. Së pari, është e nevojshme të izoloni mirë sipërfaqen, dhe më pas të vendosni pllaka qeramike. Ky është parimi bazë që përdoret për sipërfaqet e ekspozuara ndaj lagështirës. Sistemi i izolimit nën pllaka Ceresit është i shpejtë, efikas dhe i lehtë për t'u aplikuar.

HAPI 3: VENDOSJA E PLLAKAVE QERAMIKE

Zgjedhja e ngjitësit të duhur varet nga vetë nënshtresa dhe në një masë të madhe nga lloji dhe dimensionet e pllakave të cilat përdoren: qeramik, porcelan, guri natyror ose mozaik qelqi. Ceresit ofron ngjitësin e duhur të pllakave dhe një gamë të gjerë të ngjyrave të fugave për t'i dhënë prekjen përfundimtare banjës ose kuzhinës.

HAPI 4: APLIKIMI I FUGË MASËS

Pas përzierjes, fuga mund të aplikohet me ndihmën e një mistrie të përshtatshme. Me ndihmën e saj, është e nevojshme të shtypni fugën midis pllakave qeramike, derisa zgavrat të mbushen dhe derisa të përafrohet me nënshtresën. Pas kësaj, pjesa tjetër e mbetur e fugave hiqet nga pllakat qeramike duke përdorur skajin e mistris në një kënd prej 90°. Është e nevojshme të bëhen lëvizje diagonale në mënyrë që të hiqet fuga e panevojshme sa më shumë pa e tërhequr fugën që ndodhet midis pllakave qeramike. Për të përftuar një pamje uniforme, estetike dhe për të mundësuar pastrim të lehtë, para larjes duhet të lihet për ca kohë fuga në mënyrë që të ngurtësohet.