NGROHJE NËN DYSHEME

Ngrohja në dysheme është shumë e popullarizuar sot dhe kjo për arsye të mirë: ngrohësit e dyshemesë janë një zgjidhje efikase për energji dhe në të njëjtën kohë ofrojnë ngrohtësi dhe një ambient të këndshëm. Në kombinim me pllaka qeramike ose pllaka prej guri natyror, është e mundur të kurseni deri në 30% të energjisë falë përçueshmërisë termike optimale të mbulesave qeramike. Sigurisht, Ceresit ofron ngjitës dhe fugë masë për pllaka në një sistem të koordinuar në mënyrë perfekte për lloje të ndryshme instalimesh për ngrohje nën dysheme. Për informacion të detajuar, shihni broshurën tonë gjithëpërfshirëse të ngrohjes nën dysheme.

HAP PAS HAPI

HAPI 1: PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Për instalimin e ngrohjes në dysheme nën pllaka, duhet të ndiqen standarde dhe udhëzime të caktuara në çdo hap të punës nga projektuesi i ngrohjes nën dysheme dhe kontraktori i nënshtresës dhe pllakave. Qeramisti duhet të ketë njohuri eksperte për të kontrolluar nëse ndërtimi i mëparshëm është bërë në mënyrë korrekte (kontrolloni raportin e testit të ngrohjes) dhe që nënshtresa është mjaft e thatë (metoda CM).

HAPI 2: VENDOSJA E PLLAKAVE

Për shkak të sforcimeve termike, lëvizja e nënshtresës është më e madhe se sa në shtresat standarde. Kjo është arsyeja pse është thelbësore përdorimi i ngjitësve fleksibël të pllakave dhe fugës fleksibël për fugim. Ceresit ofron ngjitës dhe fugë cilësore që përmbajnë polimere të veçanta, të cilat rekomandohen veçanërisht për sistemet e ngrohjes nën dysheme.