Vendosja e pllakave në objekte industriale

Në ndërtimin e objekteve, pjesa që pëson më shumë ndikim janë mbulesat e dyshemesë. Me këto ndikime nënkuptohet: ngarkesat e mëdha, ndryshimet e mëdha të temperaturës, lagështia dhe kimikatet e ndryshme. Në shumë raste, një kombinim i disa faktorëve vendos standarde të larta për produktet e nënshtresës. Sidomos në mjediset ku përdoren ngarkesa të rënda, cilësia e nënstrukturës, produktet hidroizoluese, produktet qeramike, si dhe planifikimi i duhur dhe instalimi profesional, janë gjëra me rëndësi vendimtare. Ceresit ofron zgjidhje të sistemit për të përballuar stresin mekanik, ndryshimet e temperaturës, ekspozimet kimike dhe kushtet më rigoroze - informacioni gjithëpërfshirës ofrohet në broshurat tona të specializuara për pllakat në zonat industriale.

HAP PAS HAPI

HAPI 1: PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Para fillimit të planifikimit, është e nevojshme të merren parasysh faktorët më të rëndësishëm:

  • Ngarkesat mekanike
  • Sforcimet termike
  • Ekspozimet kimike
  • Ekspozimi ndaj lagështirës
  • Kushtet rigoroze

Vlerësimi i këtyre faktorëve përcakton performancën e konstruksionit të dyshemesë, nga themeli deri në shtresën përfundimtare, si dhe përzgjedhjen e produkteve të përshtatshme për përdorim, veçanërisht në mjedise ku trajtohen ngarkesa të rënda.

HAPI 2: HIDROIZOLIMI  

Zonat si kuzhinat në objektet tregtare janë të ekspozuara ndaj sasive të mëdha të ujit. Për të reduktuar rrezikun e dëmtimit të lagështirës, ​​rekomandohet vendosja e pllakave qeramike dhe kombinimi i tyre me drenazhe dhe kanale në një sistem të përbashkët.

HAPI 3: VENDOSJA E PLLAKAVE QERAMIKE

Nëse planifikohet dhe vendoset siç duhet, veshja qeramike dhe nënstruktura e saj rezultojnë si produkte me performancë të lartë që mund të përballojnë ngarkesa ekstreme. Duke qenë se janë në gjendje të përballojnë ngarkesa të tilla për shumë vite, ato janë gjithashtu një zgjidhje e shkëlqyer nga pikëpamja ekonomike. Kompaktësia dhe jeta e gjatë e shërbimit të konstruksionit të dyshemesë varet jo vetëm nga pllakat, por edhe nga shtresat më poshtë - nga nënshtresat deri në fugimin e pllakave. Kjo është arsyeja pse Ceresit garanton zgjidhje të sistemit me performancë të lartë, të bazuara në inovacion dhe përvojë.