Energjia dhe klima

Përmirësimi i vazhdueshëm i përdorimit të energjisë dhe ujit dhe me pak mbeturina nga lënda e parë, zvogëlon konsumin e burimeve natyrore dhe ul emetimet e CO² gjatë prodhimit. Zgjidhjet specifike, si sistemet e izolimit termik të jashtëëm për fasadat, lejojnë përdoruesin të kursejë shpenzimet e energjisë dhe të kontribuojë në mbrojtjen e mjedisit.