CT 17 SHTRESË THEMELORE

PËRPARËSITË E SHTRESËS THEMELORE CT 17

LIDH PLUHURIN

Pluhuri i palidhur është një shtresë që mund të zvogëlojë ndjeshëm ngjitjen e shtresës së ardhshme, gjë që çon në formimin e çarjeve dhe ndarjen e materialit nga nënshtresa. I gjithë pluhuri fillimisht duhet të pastrohet me fshesë me korrent dhe pjesa tjetër e tij do të ngjitet me sukses me nënshtresën falë performancës së shtresës bazë, duke e bërë nënshtresën të përshtatshme për hapat e mëtejshëm.

DEPERTON THELLË NË SUBSTRAT

Formula speciale e shtresës themelore siguron depërtim efektiv në thellësinë e strukturës së nënshtresës dhe mbyll poret kapilare, duke forcuar në këtë mënyrë sipërfaqen e nënshtresës.

REDUKTON ABSORBIMIN E UJIT

Duke aplikuar shtresën bazë, zvogëlojmë absorbimin e ujit nga shtresa tjetër dhe falë kësaj kemi një ngjitje të barabartë në çdo segment të nënshtresës. Aplikimi i materialeve të mëvonshme është më i lehtë, më ekonomik dhe zvogëlon rrezikun e tharjes shumë të shpejtë të shtresave të mëvonshme, duke rezultuar në më pak plasaritje ose shtrembërim."

PARA DHE PAS PËRDORIMIT TË SHTRESËS THEMELORE CT 17

FORCON NËNSHTRESËN

MBRON SHTRESËN E ARDHSHME NGA PLASARITJET

LIDH PLUHURIN

DEPERTON THELLË NË STRUKTURËN E NËNSHTRESËS

SHTRESA THEMELORE CT 17 NË APLIKIM

FUSHA E APLIKIMIT

PSE TË PËRDORNI SHTRESËN THEMELORE…

PARA SHTRIMIT TË MBULESAVE TË DYSHEMEVE?

PARA GLETIMIT?

PARA SHTRIMIT TË QERAMIKËS?

PARA APLIKIMIT TË NGJYRAVE TË FASADËS?

PARA TERMOIZOLIMIT?

CT 17 SHTRESË THEMELORE ME DEPËRTIM TË THELLË, THARJE E SHPEJTË

Karakteristikat:

  • Përforcon bazën
  • Redukton absorbimin e ujit
  • Rrit ngjitjen me nënshtresën
  • Përshpejton punën (është e mundur të kaloni në fazën tjetër pas 15 minutash)
  • Ngjyra e verdhë – mundëson kontrollin e fazave të punës