ZGJIDHJE TË VEÇANTA PËR FORMATE DHE NËNSHTRESA TË VEÇANTA

Në botën e shtrimit të pllakave, mund të gjeni zgjidhje të përshtatshme për çdo shije dhe çdo kërkesë funksionale: nga formatet moderne të mëdha, pllakat prej gurit natyror dhe mermerit, mozaikët e qelqit shumëngjyrësh deri te mbulesat jashtëzakonisht të holla qeramike. Është e rëndësishme të përcaktoni kërkesat paraprakisht, të përgatisni siç duhet nënshtresën dhe të zgjidhni ngjitësin e duhur të pllakave, fugës dhe metodën e shtrimit. Ceresit ofron produkte me cilësi të lartë për të gjitha zgjidhjet speciale.

SHTRIMI I PLLAKAVE ME FORMAT TË MADH

Duke ndjekur trendet më të fundit, pllakat me format të madh janë shumë të njohura në dysheme dhe mure. Kërkohen njohuri dhe teknika të veçanta si dhe një ngjitës pllakash i përshtatshëm që siguron mbulim me ngjitës pllakash pa vrima (mbulim 90%).

VENDOSJA E PLLAKAVE NGA GURI NATYROR

Gjatë vendosjes së pllakave prej gurit natyror/mermerit, kërkohet një ngjitës i veçantë, me ngjitje të shpejtë (i bardhë) dhe masë për fugim. Për të mbrojtur materialet e ndjeshme, përdorni ngjitës të krijuar posaçërisht për këtë përdorim.

SHTRIMI I PLLAKAVE TË HOLLA PREJ PORCELANI

Pllakat e hollë prej porcelani mund të gjenden në një segment ku nuk është e mundur ose është e vështirë të vendosen mbulesa tradicionale (p.sh. rinovimet). Kjo kërkon njohuri të posaçme në nivelimin e nënshtresës dhe teknika të veçanta aplikimi.

PLLAKË MBI PLLAKË

Gjatë rinovimit, për të mos dëmtuar nënshtresat e forta dhe për të kursyer kohë, është e zakonshme të vendosni pllaka në pllakat tashmë ekzistuese të vjetra . Për këtë, është e nevojshme të vlerësohet dhe të trajtohet posaçërisht nënshtresa dhe të përdoret një ngjitës i përshtatshëm fleksibël për rezultate afatgjatë.