CS 25 Silikon Sanitar

Karakteristikat dhe Përfitimet

Silikoni me cilësi të lartë për mbylljen e lidhjeve izoluese në ambientet sanitare.

Vetitë

  • Trioprotection anti-kërpudha dhe anti-myk
  • Për zona me lagështi të përhershme
  • Përdorim i lehte
  • Përputhje ngjyrash me bojakët Ceresit
  • Rezistent ndaj temperaturës
  • Përdorim i brëndshëm dhe i jashtëëm

Lexo më shumë

Silikoni sanitar CS 25 përdoret për izolim në ambientet sanitare, si dhe lidhje me pllakat për brenda, jashtëë dhe në zona me lagështi të përhershme. Ngjitet në plastikë dhe në xham. I papërshtatshëm për sipërfaqe në kontakt me ushqimin, ujin e pijshëm dhe akuariumet.

Hap pas Hapi

Lidhjet duhet të jenë të thata, të pastra nga materialet që mund të dëmtojnë ngjitjen (p.sh. vaj, yndyrë). Vidhosni pipën dhe priteni atë në kënd që përputhet me gjerësinë e bashkimit, mbusheni me izolues.

Pastroni lidhjen brenda 5 minutave të aplikimit duke përdorur një mjet të përshtatshëm ose ujë me sapu. Gjithmonë shmangni ngjitjen e më shumë se dy përbërës. Bëni kujdes që lidhjet të jenë të paktën 5 mm brenda dhe të paktën 10 mm jashtëë. Mbushni hapësirat me ngjitës shkumë.