CE 43 «Grand'Elit» Fleksibël ultra rezistent

Karakteristikat dhe Përfitimet

Bojak rezistent ndaj ujit për lidhje deri në 20 mm gjerësi me rezistencë kimike të shtuar

Vetitë

  • Për bazamentet me ngarkesë të lartë mekanike dhe kimike
  • Efekti "Akuastatik" hidroizolues
  • Për mure dhe dysheme
  • Për përdorim të brenda dhe të jashtë (hapësira shtëpiake+publike me trafik të rëndë dhe zona industriale)
  • Për përdorim në dysheme me ngrohje
  • Për zonat me lagështi të përhershme (dushe publike+pishina)
  • Për pllaka qeramike dhe pllaka guri

Lexo më shumë

Bojaku i Ceresit CE 43 ka rezistencë kimike dhe mekanike të lartë dhe për këtë arsye është ideal për fiksimin e qeramikës në ballkone, tarraca dhe dysheme me sistem ngrohje. Falë vetive hidrofobike të CE 43 (efekti akuastatik) pikat e ujit mbeten në formën perlash në sipërfaqe pa depërtuar në strukturë.

Hap pas Hapi

Përgatitja dhe përzierja

Bojaku duhet të vendoset dhe thahet mjaftueshëm dhe nyjet duhet të jenë pa mbetje ngjitëse dhe papastërti. Derdhni sasinë e kërkuar të CE 43 në një kovë me ujë, përdorni raportin e duhur të përzierjes me ujë siç përcaktohet në paketim. Përzieni me një përzierës elektrik derisa të arrini një përzierje homogjene, pa gunga. Lëreni për 3 minuta, pastaj përzieni përsëri.

Aplikimi

Aplikoni bojakun me një mjet në mur ose dysheme në mënyrë të tillë që bashkimi të jetë mbushur plotësisht.

Pastrimi

Pasi bojaku të ketë filluar të thahet (provë me prekje), pastroni zonën duke fshirë me sfungjer të lagur. Pastrimi i dytë duhet të bëhet në lëvizje diagonale me ujë të pastër.